چون به سخن نوبت عیسی رسید
عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان منگر و احسان خویش
دیده فرو بر به گریبان خویش
میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به هموطنان مسیحی تبریک میگوییم.

به مناسبت فرا رسیدن کریسمس،به مدت محدود از تخفیفات ویژه فروشگاه توبال برخوردار شوید.
www.toobal-co.ir